Töölöntullinkatu 8 – Taka-Töölö

Koulurakennuksen konvertointi asunnoiksi

Päivittäistavarakauppa ja uuden kerrontalon rakentaminen

Hankkeen laajuus

  • Tilavuus – 28152 m³
  • Kerrosala – 9110 m²

Hankekuvaus

Nykyinen rakennus on valmistunut v. 1967,
Olevan rakennuksen 3.– 8. kerrokseen toteutetaan asuntoja.
Kerroksiin 1.–2. toteutetaan liike- ja toimistotiloja.
Uudisosan 3.–8. kerrokseen toteutetaan asuntoja ja
1.–2.kerrokseen liike- ja toimistotiloja.

Vanha osa; asuntoja 3005 m² / 97 kpl
Uudisosa; asuntoja 1648 m² / 24 kpl
Toimistotiloja / liiketiloja yhteensä 17 kpl

Valmistuu 2022

Arkkitehtina toimii Pet Michael / SAFA ja Anssi Michael

Tarinaa kohteesta

Vuonna 1967 valmistuneen rakennuksen on suunnitellut olympiaedustajamme arkkitehti Einari Teräsvirta. Rakennus muodostaa yhdessä naapuritontilla sijaitsevan kiinteistön kanssa yhtenäisen kokonaisuuden, joka on määritelty kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaaksi rakennuskokonaisuudeksi.